bloSilesia

Opublikowane przez Patryk Tarachoń w dniu

Dołącz do nas Forum Wydarzenia bloSilesia

Wyświetlanie 0 odpowiedzi wątku
 • Autor
  Wpisy
  • #44592
   Patryk TarachońPatryk Tarachoń
   Keymaster

   Fundacja Blosilesia działała od 2015 do końca 2018 roku. Była kontynuacją inicjatywy, która powstała w 2013 roku. Głównym celem organizacji był rozwój, edukacja i integracja środowiska blogerów/vlogerów. Obecnie Fundacja została zlikwidowana.

   Pierwotnie, ideą naszych spotkań było bliższe poznanie osób ze Śląska skupionych wokół blogów/vlogów. Wierzyliśmy, że wspólne spotkania to doskonała okazja do poznania się, nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz być może do kreowania wspólnych pomysłów/inicjatyw.

   Cele Fundacji Blosilesia:

   – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
   – Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
   – Działalność charytatywna
   – Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
   – Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
   – Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
   – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
   – Działalność wspomagając naukę, szkolnictwa wyższe, edukację, oświatę i wychowanie
   – Działalność wspomagając wypoczynek dzieci i młodzieży
   – Działalności na rzecz Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
   – Promocja i organizacja wolontariatu

   http://www.blosilesia.org

Wyświetlanie 0 odpowiedzi wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.